Diabetes

Darmflora voorspelt mogelijk diabetes type 2

Zweedse onderzoekers tonen aan dat de darmflora van mensen met diabetes type 2 een andere samenstelling heeft dan die van gezonde mensen. De onderzoekers hebben de indruk dat het risico op diabetes mogelijk aan de hand van de darmflora vast te stellen is.

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat de darmflora, naast omgevingsfactoren, betrokken is bij metabole ziekten, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

In de Zweedse studie werd de darmflora van 145 Europese vrouwen ouder dan 70 jaar onderzocht. Van de onderzochte vrouwen hadden 53 vrouwen diabetes, 49 vrouwen een voorstadium van diabetes en waren 43 vrouwen gezond.

Uit de resultaten bleek dat vrouwen met diabetes een andere samenstelling van darmflora hadden dan de gezonde vrouwen. Zo bleken er meer Lactobacillus soorten aanwezig te zijn en minder Clostridium soorten. Eveneens werd gezien dat de darmflora van gezonde vrouwen meer butyraat-producerende darmbacteriën bevatten. Butyraat-producerende bacteriën bleken in eerder onderzoek te zorgen voor betere insulinegevoeligheid en verbetering van bloedsuikercontrole bij diabetes.

Op basis van deze resultaten ontwikkelden de onderzoekers een rekenmodel om diabetes type 2 op te sporen. In dit model hoef je dan alleen naar de samenstelling van de darmflora te kijken. Helaas bleek het model niet toepasbaar op alle bevolkingsgroepen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: F.H. Karlsson et al. Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control Nature (2013) 438: 99-103 DOI:10.1038/nature12198