Poeptransplantatie tegen Clostridium difficile

Canadese wetenschappers hebben poeptransplantatie een stuk verder gebracht door “goede” bacteriën uit donorpoep te isoleren en op te kweken alvorens ze aan een patiënt terug te geven. Poeptransplantatie met (bijna) onbewerkte poep (meestal afkomstig van de levenspartner), ook wel bekend als “Re-poopulation”, is al een tiental jaren een bekende manier om ernstige en terugkerende darminfecties te bestrijden. Recent is deze techniek ook in bijvoorbeeld het AMC gebruikt om morbide obesitaspatiënten aan een “magere” darmmicrobiota te helpen. Door de bacterieën eerst te isoleren en op te kweken kan er veel meer standaardisatie en dus minder problemen verwacht worden. Bovendien is de samenstelling bekend, en kan dus eventueel aangepast worden, en is deze ‘poep’ vrij van ongewenste pathogenen. Ook het feit dat niet de echte poep maar een laboratorium gekweekt mengsel wordt teruggeven is belangrijk vanwege de psychologische belasting van re-poepulatie. In de huidige studie werden 33 verschillende bacterieën teruggegeven. Dit lijkt veel, maar in de darm komen (op dit niveau) wel tussen de 400 en 500 verschillende soorten voor. In de komende tijd zal moeten blijken of deze selectie even efficiënt is als de volledige poeptransplantatie en of het gekozen mengsel optimaal is voor deze taak!

 

Bron: Petrof et al., Microbiome 2013, 1:3 epub ahead of print