DARMKANKER IN DE FAMILIE

 

Bijna iedereen heeft wel iemand in zijn/haar omgeving met darmkanker. Darmkanker is in de Westerse wereld dan ook een van de meest voorkomende vormen van kanker. Van alle darmkanker gevallen is naar schatting 15-20% erfelijk bepaald. Van deze groep met is van slechts 3-6% duidelijk om welke genetische afwijking het gaat. Darmkankersyndromen kunnen worden ingedeeld in vormen met zeer veel poliepen, de voorlopers van darmkanker (polyposis) en vormen met een of enkele poliepen (non-polyposis).

 

Lynch-Syndroom (non-polyposis)

Het meest voorkomende darmkankersyndroom is het Lynch-syndroom. Dragers van dit syndroom hebben een zeer hoog risico op het ontwikkelen van darmkanker (20-70% afhankelijk van het subtype). Daarnaast hebben zij ook een verhoogd risico op andere vormen van kanker zoals baarmoeder-, maag- en eierstokkanker.

 

Overmaat aan darmpoliepen (polyposis)

Bij poliepeuze vormen van darmkanker kunnen tot wel duizenden poliepen in de darmen ontwikkelen. De meest bekende vorm is Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), de minder uitgesproken vorm heet attenuated FAP en MUTYH-geassocieerde polyposis.

De vormen met zeer vele poliepen zijn relatief makkelijk te diagnosticeren, in tegen stelling tot de non-poliepeuze vormen, zoals het Lynch-syndroom. Via stamboomonderzoek en aanvullend genetisch onderzoek komen patiënten vaak aan de diagnose.

Zodra iemand bekend is met een familiaire vorm van darmkanker is het belangrijk om regelmatig onderzoek te doen (screenen) en soms zelfs wel uit voorzorg de dikke darm te verwijderen. Bij de darmkankersyndromen die ook een verhoogd risico op andere vormen van kanker met zich brengen dient daar uiteraard ook op gescreend te worden.

 

Zie ook stichting Lynch Polyposis >