Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

  • lotgenotencontact;
  • voorlichting aan patiënten, artsen en anderen;
  • stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS;
  • behandeling en zorg te verbeteren;
  • belangenbehartiging van patiënten.

Vaak duurt het lang voordat de diagnose PDS gesteld is. Bovendien is de behandeling moeilijk en genezing nog niet mogelijk. Daarnaast is het niet altijd gemakkelijk om met anderen over een darmziekte te praten. Patiënten worden nogal eens opgezadeld met opmerkingen als “u moet er maar mee leren leven” of “het zit tussen uw oren, u bent gezond”. Ze krijgen niet altijd goede voorlichting over hun ziekte en voelen zich vaak niet serieus genomen. Bij een patiëntenvereniging echter, kunnen lotgenoten elkaar vinden en van elkaar leren. Daarom is op 17 oktober 2000 de PDSB opgericht.

De PDSB heeft ruim 3300 leden. Een groot ledenaantal maakt dat de vereniging serieus genomen wordt bij belangenbehartiging en dat de vereniging een belangrijke factor kan zijn in het verbeteren van de kwaliteit van leven van PDS-patiënten.

Belangrijke activiteiten van de PDSB zijn voorlichting en lotgenotencontact. Hiervoor maken we gebruik van verschillende beïnvloedings- en communicatiemogelijkheden, zoals de PDS-infolijn, social media, het verenigingsblad Prikkels en regionale en landelijke bijeenkomsten.

 

Contactgegevens

PDS Belangenvereniging

Postbus 2597

8901 AB Leeuwarden

 

 

Voor informatie over PDS: de PDS- infolijn, tel. 088 – PDS INFO / 088 – 737 4636

  • maandag – 14.00 – 16.00 uur
  • dinsdag – 19.00 – 21.00 uur
  • donderdag – 14.00 – 16.00 uur