Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) Naturalis bevordert met een collectie van wereldformaat en een unieke combinatie van onderwijs, onderzoek en publieksvoorlichting de kennis en bewustwording over het leven op aarde in heden en verleden. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan behoud van biodiversiteit in de toekomst.

Kijk ook op www.naturalis.nl