Down syndroom en maagdarmklachten

Down syndroom, officieel Trisomie 21 genaamd, is de meest voorkomende chromosomale aandoening bij mensen. Het Down syndroom kan zich in verschillende gradaties voordoen, van een lichte cognitieve handicap tot de zware variant. Naast cognitieve beperkingen en de karakteristieke uiterlijke kenmerken komen maag-darmklachten vaak voor bij mensen met het Down syndroom.

 

Aangeboren darmafwijkingen komen veel vaker voor bij Down

Naar schatting ervaart zo’n 10% van de kinderen en jongvolwassenen met het Down syndroom structurele maag-darmklachten. Observationele studies lieten zien dat stenose (vernauwing) van de slokdarm, duodenum en dunne darm vaker voorkomen, evenals anus atresie en de ziekte van Hirschsprung. De ziekte van Hirschsprung is een aandoening waarbij een deel van de dikke darm niet voorzien is van zenuwcellen, dus niet functioneel is. Vaak gaat hierdoor de ontlasting moeizaam. Bij kinderen zonder het Down syndroom is het een zeldzame aandoening en komt het slechts bij 1 op de 5.000 kinderen voor, terwijl dit 2 op de 100 bij kinderen met het syndroom van Down is.

 

Hoe herken je klachten bij kinderen met Down?

Obstructie van het maag-darmkanaal kan soms al voor de geboorte gedetecteerd worden door bepaalde beeldvormingstechnieken. Indien dit niet voor de geboorte aan het licht is gekomen dan zouden het uitblijven van ontlasting, braken en een huilbaby hier een aanwijzingen voor zijn en is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk.

Aan zuurbranden moet gedacht worden indien het kind oncomfortabel oogt na het voeden. Kinderen met het Down syndroom hebben hier meer risico op aangezien ze minder rechtop zitten en een slappere spierspanning hebben. Soms kan het helpen om de voeding minder vloeibaar te maken. Een longontsteking door verslikking kan op de loer liggen indien het zuurbranden veelvuldig gebeurt. Zuurbranden kan makkelijk gemist worden doordat het geïnterpreteerd kan worden als astma.

Coeliakie (glutenintolerantie) is ook een aandoening die vaker voorkomt onder mensen met het Down syndroom. Uit studies is gebleken dat naar schatting zo’n 5% van de mensen met Down syndroom coeliakie heeft. Coeliakie kan zich in een breed scala aan symptomen uitten: reflux, obesitas, groeiachterstand, obstipatie en diarree. Het wordt daarom aangeraden om alle personen met Down hierop te laten screenen.

 

Wees je extra bewust van de darmklachten!

Bij mensen met het Down syndroom is het een extra grote uitdaging om klachten te achterhalen en symptomen te herkennen, het is daarom van extra groot belang om je hier als ouder en zorgprofessional van bewust te zijn. Zeker omdat maagdarmklachten zeer veel onder deze groep voorkomt.

 

Zie voor meer informatie de vereniging van diëtisten met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: www.dietistvg.nl