Stichting Lynch Polyposis

De Stichting Lynch Polyposis is de grootste belangenorganisatie van mensen met erfelijke aanleg voor darmkanker

Ieder jaar overlijden er in Nederland meer dan 5000 mensen aan darmkanker. Ongeveer 5% van de mensen met darmkanker wordt veroorzaakt door Lynch-syndroom of Polyposis. Lynch en Polyposis zijn erfelijk. Iemand met één van deze aandoening geeft dit gemiddeld aan de helft van zijn of haar ki

 

Verbeteren opsporing van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker

De kans dat iemand met Lynch of Polyposis kanker krijgt is meer dan 60%. Door regelmatige controle kunnen deze kankers in een vroeg stadium worden opgespoord en hoeven mensen met Lynch of Polyposis niet aan kanker te overlijden. Een belangrijke doelstelling van de stichting Lynch Polyposis is daarom het verbeteren van de opsporing van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.

 

Belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact

Leven met een erfelijke belasting heeft consequenties voor het sociale maar ook financiële leven. De stichting Lynch Polyposis zorgt voor contact tussen lotgenoten en helpt ook bij het behartigen van belangen zoals problemen bij het verkrijgen van verzekeringen en hypotheken.

 

Vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis

Een belangrijke taak van de stichting Lynch Polyposis is het informeren van patiënten, geïnteresseerden en zorgprofessionals. Het taboe op erfelijkheid en kanker is een belangrijk obstakel dat het bereiken van onze doelstellingen in de weg staat. Daarom is het vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis een belangrijk speerpunt van onze organisatie.

 

Doelstellingen van de Stichting Lynch Polyposis zijn:

  • Verbeteren opsporing van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker
  • Belangenbehartiging
  • Informatievoorziening
  • Lotgenotencontact
  • Vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis

 

voor meer info, ga naar stichting Lynch Polyposis >