Food & Nutrition Delta is een onderdeel van het Innovatieprogramma Food & Nutrition. Dit programma wordt uitgevoerd in dialoog met het Ministerie van Economische Zaken, meer specifiek NL Innovatie.
Op initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen is, in dialoog met de ministeries van Economische Zaken, LNV en VWS, het innovatieprogramma Food & Nutrition opgezet. Dit programma, dat is gericht op het ‘post-harvest’ deel van de industrieketen, bestaat uit twee delen: het TIFN en FND en heeft als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatieregio in Europa te maken.

Kijk ook op: www.foodnutritiondelta.nl