PDS

Wat als het low-FODMAP dieet niet helpt bij PDS…?

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een zeer divers ziektebeeld. Het is eigenlijk meer een overkoepelende naam voor een afwijkend ontlastingspatroon zonder aantoonbare afwijkingen in het maagdarmkanaal. Het lijkt er op dat bepaalde voeding dusdanig prikkelt dat daardoor de darmen van streek raken. Omdat de oorzaak niet geheel duidelijk is en waarschijnlijk ook multifactorieel is, is het lastig om een specifieke therapie te ontwikkelen. Van alle manieren van aanpak lijkt het low-FODMAP dieet het meest veelbelovend. Maar wat als het low-FODMAP dieet bij jou nou geen uitkomst biedt?

Omdat PDS zo divers is, is het belangrijk om het in te delen naar de mogelijke oorzaak:

  1. Overgevoeligheid van de darm en gestimuleerde darm-hersen-communicatie. Naast low-FODMAP zou pepermuntolie kunnen helpen, daarnaast lijkt psychotherapie effectief.
  1. Veranderde darmmotiliteit. Indien iemand last heeft van diarree dan zouden psylliumvezels kunnen werken om de ontlasting vaster te maken. Als de stoelgang juist te langzaam gaat en resulteert in obstipatie is het juist belangrijk om de stoelgang te stimuleren met een vezel/vochtrijk dieet, osmotische laxantia, cafeïne, senna en lichaamsbeweging.
  1. Veranderde samenstelling van de darmflora. Alhoewel het bewijs niet onomstotelijk is zou ondersteuning van de darmflora middels pre- en probiotica zinvol kunnen zijn, idealiter onder begeleiding van een diëtist.

 

Bron: Halmos EP et al. When the low FODMAP diet does not work. J Gastroenterol Hepatol. 2017 Mar;32

 

Meer nieuws over PDS? Lees hier verder >