IBD

Behandeling van extra-intestinale manifestaties

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn chronische ontstekingen in het maagdarmkanaal. Wat veel mensen niet weten is dat de ziekte zich ook buiten het maagdarmkanaal kan uiten. Soms zijn deze uitingen veel vervelender en actiever dan de darmziekte zelf. Manifestatie van ontstekingen buiten het maagdarmkanaal worden extra-intestinale manifestaties (EIMs) genoemd. De orgaansystemen die […]

LEES MEER >
IBD

Pro-inflammatoir dieet gelinkt aan de ziekte van Crohn

Vanuit de Nurses Health Study is een voedingsprofiel ontwikkeld, het is de som van 18 voedselgroepen, waarvan 9 pro-inflammatoire en 9 ontstekingsremmend zijn. Hogere scores wijzen op pro-inflammatoire diëten en lagere scores wijzen op ontstekingsremmende diëten. De EDIP-score is eerder gevalideerd in verschillende populaties en is gecorreleerd met systemische inflammatoire markers. Een recent onderzoek concludeerde […]

LEES MEER >
Zwangerschap

Actieve ontsteking zorgt voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten bij IBD

Inflammatoire darmziekte (IBD) is een chronische darmziekte die vooral jonge mensen treft. Vrouwen met IBD zijn vaak in de vruchtbare leeftijd, aangezien 50% van de IBD-patiënten voor de leeftijd van 35,1 wordt gediagnosticeerd. De mogelijke invloed van IBD op de zwangerschap en bevalling zijn uiteraard zorgen van veel vrouwen met IBD. De frequentie van vrijwillige […]

LEES MEER >
Slaapproblemen

Angst en depressie komt vaak voor bij IBD

Inflammatoire darmaandoening (IBD), waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is een levenslange aandoening zonder genezing. Patiënten met IBD kunnen symptomen ervaren van veel voorkomende psychische stoornissen zoals angst en depressie vanwege bi-directionele communicatie via de darm-hersen-as. Vanwege de chronische aard van de ziekte resulteert dit vaak in verminderde kwaliteit van leven en verminderd […]

LEES MEER >
COVID-19

Minder COVID antistoffen bij patiënten die anti TNF gebruiken

Immuun-gemedieerde ontstekingsziekten, waaronder IBD, reumatische aandoeningen en psoriasis, treffen ongeveer 3% -7% van de westerse bevolking. Geneesmiddelen die gericht zijn op tumornecrosefactor (TNF; een molecuul dat een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen speelt) worden frequent voorgeschreven dergelijke ziekten, met meer dan 2 miljoen patiënten die wereldwijd hiermee worden behandeld. Anti-TNF medicijnen onderdrukken de ontstekingsreactie bij deze […]

LEES MEER >

Upadacitinib tegen de opvlammingen bij inflammatoire darmziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD) is een overkoepelende naam voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en is een aandoening waarbij sprake is van terugkerende ontstekingen in het maagdarmkanaal. Bij de ziekte van Crohn bevinden deze ontstekingen zich door het gehele maagdarmkanaal en bij colitis ulcerosa is het beperkt tot de dikke darm. IBD is een […]

LEES MEER >

Maagzuurremmers lijken de werking van infliximab te beïnvloeden

Infliximab is een antilichaam dat de lichaamsafweer onderdrukt en ontstekingen remt. Het middel wordt ingezet bij de ernstigere vormen van inflammatoire darmziekten (IBD). Niet bij iedereen werkt het medicijn even goed, dit kan verschillende redenen hebben. Veelvoorkomende redenen zijn te lage werkzame therapeutische bloedspiegels (metabolisering), antistoffen tegen het medicijn en verlies van het medicijn ten […]

LEES MEER >

Dementie lijkt vaker voor te komen bij mensen met IBD

Er is toenemend bewijs dat er relatie bestaat tussen een veranderde darmmicrobiota met neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson en MS. Uit eerder onderzoek leek er een associatie te zijn met Parkinson en IBD. Taiwanese onderzoekers hebben nu gekeken naar de relatie tussen het ontwikkelen van dementie bij IBD. Zij hebben een groep van 1.742 patiënten met […]

LEES MEER >
Onderzoek

Chirurgie moet mogelijk eerder overwogen worden voor specifieke groep mensen met Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking aan het maagdarmkanaal. In principe kan de ontsteking overal voorkomen, maar in een-derde van de gevallen is alleen het laatste deel van de dunne darm aangedaan (terminale ileum). In de Europese richtlijnen wordt eigenlijk alleen medicamenteuze therapie geadviseerd en speelt chirurgie pas een rol zodra mensen niet […]

LEES MEER >
1 2 3 19