IBD

Antibioticagebruik kleine risicofactor voor IBD

Mogelijk speelt het gebruik van antibiotica een kleine rol bij het ontstaan van inflammatory bowel disease (IBD). Patiënten met IBD blijken twee tot vijf jaar voor de diagnose vaker antibiotica te hebben gebruikt dan patiënten zonder deze darmziekte. De 2.234 patiënten bij wie tussen 2001 en 2008 de diagnose IBD was gesteld, werden voor een case-controlanalyse gematcht met 22.346 vergelijkbare controles. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose werd gesteld, was 43,4 jaar. Van alle patiënten met IBD had 12% twee jaar voor de diagnose drie of meer recepten voor een antibioticum gekregen. In de controlegroep was dit slechts 7%. Voor degenen die drie of meer keer een antibioticum hadden gekregen, was de OR voor het ontwikkelen van IBD 1,5. De kans was in vergelijkbare mate verhoogd, wanneer de antibiotica drie, vier of vijf jaar voordat de diagnose werd gesteld, waren voorgeschreven. Antibioticagebruik bleek gecorreleerd met zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa, maar bij de ziekte van Crohn was de correlatie sterker voor een of meer en twee of meer keer antibioticagebruik en bij colitis ulcerosa voor drie of meer. Het gaat slechts om een kleine risicoverhoging. Deze bevindingen versterken wederom het beeld dat darmbacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van IBD.

 

Bron: Am J Gastroenterol. 2011 Dec;106(12):2143-5.