diarree

Antibioticagebruik verhoogt risico op terugkerende infectieuze diarree

In een onderzoek van het Minneapolis Veterans Ziekenhuis is gebleken dat er bij een Clostridium difficile infectie (CDI) vaak onnodig veel antibiotica worden voorgeschreven. In deze studie werd gevonden dat meer dan de helft (57%) van de patiënten die behandeld waren voor CDI (new onset CDI: eerste keer)  nog een extra antibioticakuur ontvingen binnen 30 dagen na het begin van CDI. Meer dan driekwart van die patiënten ontving één onnodige antibioticakuur en meer dan een kwart van de patiënten ontving sowieso onnodige antibiotica. Omdat herhaald gebruik van antibiotica volgens deze onderzoekers het risico op terugkerende CDI in gevoelige personen verhoogd, waarschuwen zij voor onnodig voorschrijfgedrag. Ook is het opmerkelijk dat de auteurs niet alleen voorschrijvers maar ook de patiënt zelf verantwoordelijk proberen te maken (door voorlichting) voor vermindering van antibiotica gebruik.

 

Bron: Megan et al., Inf Control and Hosp Epidem; 34:2; Feb 2013. Unnecessary antimicrobial use in patients with recurrent or recent Costridium difficile infection.