IBD

Breath-Body-Mind Workshop heeft gunstig effect op IBD

Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar het effect van de Breath-Body-Mind Workshop (BBMW) bij IBD-patiënten. In deze workshop wordt aandacht besteed aan ademhaling, beweging en meditatie. Het effect werd geanalyseerd aan de hand van de psychologische klachten, fysieke symptomen en ontstekingseiwitten in het bloed.

Negenentwintig IBD-patiënten werden gerandomiseerd tussen BBMW of een onderwijsprogramma. Vervolgens werden er verschillende vragenlijsten en bloed afgenomen aan de start van de studie, op week 6 and 26.

Uit de resultaten kwam naar voren dat deelname aan BBMW was geassocieerd met een significante verbetering op zowel psychische als fysiek vlak bij IBD-patiënten. Aanvullende therapie zoals BBMW kan mogelijk een rol spelen in de behandeling van IBD.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- Leverziekten

Bron: Gerbarg PL, et al. The Effect of Breathing, Movement, and Meditation on Psychological and Physical Symptoms and Inflammatory Biomarkers in Inflammatory Bowel Disease: A Randomized Controlled Trial. Inflamm Bowel Dis. 2015 Sep 30