Darmtransplantatie protocol uit Leuven internationaal bekroond

Darmtransplantaties zijn complexe procedures met beduidend slechtere overlevingskansen dan bij transplantaties van andere organen. Artsen en onderzoekers uit Leuven hebben daarom een protocol ontwikkeld om de succeskansen toe te laten nemen. Dat protocol is nu bekroond met een internationale prijs, uitgereikt tijdens het darmtransplantatiecongres in Oxford.

Wereldwijd liggen de overlevingscijfers na darmtransplantatie rond de 55%. Bij andere transplantaties ligt dit een stuk hoger: bij lever- of niertransplantaties zijn na vijf jaar nog zo’n 80-90% van de patiënten in leven.

 

Er zijn meerdere verklaringen voor deze lage overleving:

–       Elke darm bevat miljarden bacteriën, dus grote kans op infectie.

–       Tijdens de transplantatie lijdt de darm erg onder zuurstof tekort.

–       Grote kans op afstotingsreactie door vele lymfeklieren in de darm.

–       De ontvangende patiënt is vaak in kritieke toestand.

 

Het Leuvense darmtransplantatieprotocol is uniek in verschillende opzichten: de patiënt krijgt tijdens de transplantatie bloed van de donor toegediend, waardoor de darm beter geaccepteerd wordt. Er vindt darmreiniging plaats bij zowel de donor als de ontvanger om zo ontstekingsreacties en beschadiging te minimaliseren.

Tussen 2000 en nu is het protocol toegepast op tien patiënten, waarvan er nu nog negen in leven zijn.

 

Note: Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten