Coeliakie

Enzymenjam´ als alternatief voor glutenvrij dieet

Uit een promotieonderzoek van G.J. Tack is gebleken dat er een enzym is dat gluten in de maag afbreekt, waardoor de dunne darm niet wordt beschadigd. Coeliakie patiënten die aan deze studie deelnamen, hanteerden gedurende drie periodes van twee weken hun gebruikelijke glutenvrije dieet. Tijdens de eerste twee weken aten zij eenmaal per dag vijf crackers, besmeerd met het enzym bevattende ‘jam’. Tijdens de tweede periode gebruikten ze enkel het glutenvrije dieet. Voor de derde periode waren er twee groepen, die ieder gedurende twee weken wederom de crackers met ‘jam’ aten. Bij de ene groep bevatte de ‘jam’ wel het enzym en bij de andere groep niet. Ook is bij de deelnemers drie keer een scopie verricht en vijf maal bloed afgenomen. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Ondanks het feit dat dit enzym een alternatief kan vormen voor een volledig glutenvrij dieet, dient meer onderzoek naar de behandeling van coeliakie te worden verricht.