Diabetes

Gram negatief antibioticum kan mogelijk obesitas en suikerziekte reguleren

De darmflora is al eerder geassocieerd met metabole ziekten zoals overgewicht en suikerziekte type 2. Het is tot op heden nog niet precies duidelijk hoe deze relatie in elkaar steekt. Er is reden om aan te nemen dat antibiotica bij obesitas een rol kunnen spelen.

In de huidige studie is gekeken naar het effect van verschillende soorten antibiotica op overgewicht. De onderzoekers maakten gebruik van muizen. die door overmatig ongezonde voeding overgewicht hadden gekregen. Vervolgens keken zij naar de biochemische, hormonale en fenotypische markers voor obesitas en suikerziekte. De muizen kregen ofwel ceftazidime (antibioticum tegen Gram-negatieve bacteriën) ofwel vancomycine (antibioticum tegen Gram-positieve bacteriën). Daarnaast kregen de muizen kregen een probiotisch gewichtsverlies supplement, 10% oligofructose saccharide (10% OFS).

Uit de resultaten kwam naar voren dat de muizen die vancomycine kregen vrijwel geen verschil lieten zien in gewicht en suiker-regulering. Daarentegen liet ceftazidime wel een significant, dosis afhankelijke verbetering zien in glucose-huishouding, insuline, protein tyrosine tyrosine (PYY) en glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Vervolgens werd aangetoond dat de darmflora van muizen met ceftazidime op DNA niveau versterkt waren met Firmicutes, terwijl de muizen die behandeld werden met 10% OFS een grotere hoeveelheid Bacteroidetes in hun darmflora hadden.

Deze studie laat zien dat verandering in de darmflora geassocieerd zijn met overgewicht en controle van de suikerziekte. Het lijkt er op dat men metabole ziektes zou kunnen behandelen door de darmflora te beïnvloeden.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten

Bron: Rajpal DK et al. Selective Spectrum Antibiotic Modulation of the Gut Microbiome in Obesity and Diabetes Rodent Models. PLoS One. 2015 Dec 28