PDS

Het microbioom lijkt te veranderen bij low FODMAP dieet bij kinderen met PDS

Het low FODMAP dieet lijkt al bewezen effectief bij volwassenen met prikkelbare darmsyndroom (PDS). FODMAPs zijn kleine moleculen (koolhydraten) die slecht of niet opgenomen worden in de dunne darm en in de dikke darm terechtkomen. De huidige studie keek naar het effect van het low FODMAP dieet bij kinderen met PDS.

In een gerandomiseerde studie waarin 33 kinderen meededen die gediagnosticeerd waren met PDS volgens de Rome III criteria werd gekeken naar het verschil in microbioom tussen een typisch Amerikaans kinderdieet en een low FODMAP dieet. Er werd gekeken naar de samenstelling van het microbioom aan het begin van de studie, de invloed van beide dieten en de invloed van de dieten op de PDS-gerelateerde klachten.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de kinderen significant minder buikpijn ervoeren tijdens het low FODMAP dieet dan ten opzichte van het typisch Amerikaanse dieet [1.1 ± 0.2 (SEM) episodes/dag vs. 1.7 ± 0.4, P < 0.05]. De kinderen die reageerden op het dieet hadden bij aanvang een darmflora die rijker was aan suikerverwerkende bacteriën (o.a. Bacteroides, Ruminococcaceae, Faecalibacterium prausnitzii) en koolhydraatverterende bacteriën.

Het lijkt er op dat kinderen met PDS baat hebben bij het low FODMAP dieet en dat een dergelijk dieet van invloed is op de darmflora.

Bron: Chumpitazi BP et al. Randomised clinical trial: gut microbiome biomarkers are associated with clinical response to a low FODMAPdiet in children with the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jun 24.