Darmkanker en het bevolkingsonderzoek

DARMKANKER EN HET BEVOLKINGSONDERZOEK

– Prof. dr. Evelien Dekker – 

Prof. Dr. Evelien Dekker, maag- darm- leverarts, leidt de Darmkanker onderzoeksgroep in het AMC en is mede-grondlegger van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker in Nederland.

Kunt u in het kort vertellen waar uw onderzoek zich op richt?

Mijn onderzoek richt zich op verschillende aspecten rondom darmkanker, en met name vroege opsporing en behandeling. Onderwerpen zijn: bevolkingsonderzoek darmkanker, kwaliteit van de coloscopie (het kijkonderzoek van de darm), geavanceerde en nieuwe technische ontwikkelingen in coloscopie, de behandeling van darmpoliepen en vroege kankers en verder speciale vormen van erfelijke darmkanker- en poliepsyndromen.

Wat is uw motivatie geweest om zich te specialiseren in dit onderwerp?

Darmkanker komt heel veel voor: jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 mensen in Nederland darmkanker en bijna de helft overlijdt hieraan. Vroege opsporing leidt tot minder zware behandelingen en een betere overleving van darmkanker. Daarnaast is darmkanker een aandoening die zelfs te voorkomen is als je darmpoliepen verwijdert, en we doen dus regelmatig coloscopieën bij patiënten met een verhoogd risico op darmkanker, zoals mensen met een erfelijke aandoening. Dit betekent dat mijn onderzoeksonderwerp relevant is en ertoe doet.

Hoe verwacht u de ontwikkeling van uw onderzoeksveld over 10 jaar?

We hebben nu een ontlastingstest die naar bloed in de ontlasting kijkt; dit is de test die we bij het bevolkingsonderzoek inzetten. Deze test is vrij goed voor de opsporing van darmkanker maar niet zo goed voor de opsporing van poliepen. Ik hoop dat het over 10 jaar mogelijk is om met een betrouwbaar maar niet-belastend onderzoek de aanwezigheid van darmpoliepen te herkennen. Dan hoeven we alleen bij die personen een coloscopie te doen om deze poliepen te verwijderen. En de volgende stap zou dan zijn dat we kunnen voorspellen welke poliepen tot darmkanker zullen ontsporen. Dat is naar schatting maar 5% van alle poliepen en alleen die poliepen zouden dan verwijderd moeten worden om darmkanker te voorkomen.