Kinderen en buikpijn

Veel kinderen hebben last van buikpijn. Soms is het van korte duur, in andere gevallen duurt het langer en wordt door de huisarts een geneesmiddel voorgeschreven. In de leeftijdsgroep van 4 tot 5 jaar kreeg 1 op de 6 à 7 kinderen een recept, in de groep van 6 tot 11 jaar was dit 1 op de 5 en in de groep van 12 tot 16 jaar 1 op de 3. Bij de jongere kinderen kreeg ongeveer de helft van hen een laxeermiddel. Bij oudere kinderen werden daarnaast ook vaak maagzuurremmers voorgeschreven. Kinderen die drie keer of vaker in één jaar met buikpijn bij de huisarts kwamen werden zij doorverwezen naar de specialist.

Vaak is de oorzaak van ‘functionele buikpijn’ niet duidelijk. Huisartsen schrijven in die gevallen regelmatig een geneesmiddel voor; bij de helft van de kinderen betreft dit een laxeermiddel omdat het onderscheid tussen obstipatie en functionele buikpijn moeilijk te maken is. Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert alleen laxeermiddelen voor te schrijven wanneer er duidelijk sprake is van obstipatie omdat de werking daarvan bij functionele buikpijn niet duidelijk is. Inmiddels is er een nieuwe NHG-standaard die de signalen voor een lichamelijke oorzaak bij langer durende buikpijn benoemt en tevens tips geeft voor de communicatie met het kind en de ouders.

Onduidelijk is waarom veel huisartsen de kinderen doorverwijzen. Wellicht is de reden dat huisartsen het zekere voor het onzekere willen nemen. Ook kan ongerustheid van de kant van de ouders hierbij een rol spelen. Op dit punt is er nog nader onderzoek nodig.

 

Bron: bovenstaande gegevens komen van onderzoekers van het NIVEL, verkregen uit het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH) en zijn gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.