darmkanker

KWF wil geen uitstel screening darmkanker

Sinds 2004 pleit KWF Kankerbestrijding al voor invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De Minister van VWS werd aangeraden zorg te dragen meer zorgprofessionals op te leiden die het bevolkingsonderzoek zouden kunnen uitvoeren. De minister heeft toen aangegeven niet te willen investeren in het opleiden van maag-lever-darmartsen en -verpleegkundigen, zolang er (nog) geen besluit was genomen om het bevolkingsonderzoek daadwerkelijk in te voeren. Nu zegt de minister niet met het bevolkingsonderzoek te kunnen starten, omdat er een capaciteitsprobleem is. KWF Kankerbestrijding betreurt het ten zeerste dat dit argument nu als één van de hoofdknelpunten wordt opgevoerd. Kijk ook op http://www.kwfkankerbestrijding.nl