IBD

Lactoferrine in de ontlasting kan onderscheid maken tussen IBD en PDS

De klinische kenmerken van Inflammatoire Darmziekten (IBD) en (PDS) lijken vaak zeer veel op elkaar: buikpijn en veranderd ontlastingspatroon. Het is voor de behandeling zeer belangrijk om onderscheid te maken tussen deze twee ziektebeelden. Het beste onderzoek om dit te doen is een inwendig dikke darmonderzoek (coloscopie), maar dit is een zeer ingrijpende procedure en bovendien wordt het erg duur om dit bij iedereen te doen. Calprotectine en lactoferrine zijn eiwitten die in de ontlasting gemeten kunnen worden. Lactoferrine (LF) is een onderdeel van het aangeboren immuunsysteem en bacteriedodende en schimmeldodende werking en komt vrij als neutrofielen actief worden. Tijdens ontstekingen in de darm zijn er zeer veel neutrofielen in het slijmvlies actief en laten dus aanzienlijke hoeveelheden LF in de ontlasting vrij. In de huidige studie wordt onderzocht hoe sterk het bewijs is dat LF IBD en PDS kan onderscheiden.

In totaal werden zeven studies met 1012 patiënten in de analyse meegenomen. Er werd een sensitiviteit van 78% (95% confidence interval [CI]: 75%-82%) gezien en een specificiteit van 94% (95% CI: 91%-96%) om IBD van PDS te onderscheiden. De sensitiviteit is het percentage van mensen met daadwerkelijk IBD die door de test werd opgepikt, de specificiteit is het percentage van de mensen zonder IBD waarbij de test ook aangeeft dat zij geen IBD hebben (dus negatief is).

Het lijkt er op de lactoferrine een handzame maat is om IBD van PDS te onderscheiden. LF zou langer goed blijven dan calprotectine dus daarom mogelijk een handigere maat. Uitgebreide studies waarin calprotectine en LF met elkaar worden vergeleken zullen moeten uitwijzen of LF inderdaad beter en handiger is.