PDS

Lange-termijn effecten van hypnotherapie bij patiënten

Hypnose mogelijk effectieve therapie bij PDS

Onderzoekers van de Sahlgrenska Academy in Zweden hebben in twee grote studies aangetoond dat Hypnotherapie mogelijk zelfs voor mensen met ernstige PDS zinvol kan zijn. ‘Er waren al langer aanwijzingen dat deze vorm van therapie effectief zou kunnen zijn, maar dit is voor het eerst dat er alleen gebruik gemaakt is van de mogelijkheden binnen de standaard gezondheidszorg en niet gepecialiseerde centra voor hypnotherapie’ aldus onderzoeker Magnus Simrén. ‘De therapie houdt in dat patiënten leren om te gaan met de symptomen door individueel aangepaste ontspanningsoefeningen. Het is de bedoeling dat patiënten deze technieken in hun dagelijkse leven kunnen inpassen.’

Postief effect bij 40%

In de eerste studie kregen 138 patiënten gedurende 12 weken lang, een uur hypnotherapie per week. 40% van de patiënten in deze groep liet een vermindering van de symptomen zien terwijl dit in de controle groep (zonder hypnotherapie) slechts 12% was. Het positieve effect bleef behouden gedurende het hele jaar dat de studie liep en droeg bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven.

Effect op lange termijn.

In de andere studie is gekeken naar 208 patiënten die ooit hypnotherapie gekregen hadden. Uit dit onderzoek bleek dat bij 85% van de mensen bij wie the therapie succesvol was, na zeven jaar nog steeds de voordelen merkten. De meerderheid gebruikte de oefeningen dan ook nog steeds.

Het is bij dit soort studies echter lastig om een adequate placebo behandeling in te bouwen. Daarom is het moeilijk het placebo effect van zo’n behandeling in te schatten.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22339617