darmkanker

Leidend in screening darmkanker

Het Erasmus MC toont zich leidend op het gebied van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, met vier promotieonderzoeken in één week hierover.

 

Optimaal advies

De vier proefschriften hebben allemaal te maken met de screening naar darmkanker en zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen de afdelingen MGZ en MDL. “Hierdoor hebben wij een vooraanstaande rol op dit onderzoeksgebied. Zo kunnen wij bijvoorbeeld optimaal advies geven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het bevolkingsonderzoek voorbereidt”, zegt prof. Ernst Kuipers, afdelingshoofd MDL. “Ook in het buitenland is veel aandacht voor de resultaten.”

 

Bloed opsporen

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker komt er. Vanaf 2018 krijgen alle Nederlanders tussen de 55-75 jaar eens in de twee jaar een oproep om mee te doen met dit onderzoek. Met een simpel testje kan bloed in de ontlasting worden opgespoord. Dit kan wijzen op darmkanker.

 

Eens per twee jaar

Dr. Aafke van Roon van MDL concludeerde in haar proefschrift over de inzet van de screening, dat één keer testen per twee jaar voldoende is. Dr. Janneke Wilschut van MGZ ontdekte dat het vroegtijdig opsporen van darmkanker economisch voordeliger is dan wachten totdat mensen klachten krijgen.

 

Vervolgonderzoek

Dr. Jerome Sint Nicolaas en dr. Vincent de Jonge van MDL behandelden juist het traject ná het testen. Bij wie bloed in de ontlasting wordt aangetroffen, moet in het ziekenhuis verder onderzoek ondergaan: een coloscopie. Doordat het aantal van deze onderzoeken toeneemt, adviseren de promovendi ziekenhuizen hoe de capaciteit te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.

 

Bron: http://www.erasmusmc.nl/