darmkanker

Leidt langdurig antibioticagebruik tot een verhoogd risico op darmkanker bij vrouwen?

Een recent groot Amerikaans onderzoek heeft laten zien dat er een mogelijke link is tussen antibiotica en darmkanker. Langdurig gebruik van antibiotica kan het risico op darmkanker op latere leeftijd verhogen.

De onderzoekers Cao en collega’s analyseerden gegevens van 16.642 vrouwen ouder dan 60 jaar. Bij een deel van deze vrouwen waren dikke darm poliepen geconstateerd, zogenaamde adenomen. Deze poliepen kunnen in sommige gevallen uitgroeien tot darmkanker. Daarnaast vulden vrouwen vragenlijsten in over hun antibioticagebruik tussen hun 20e en 60e levensjaar. De onderzoekers vergeleken het optreden van darmpoliepen en antibioticagebruik met elkaar.

De onderzoekers vonden een verband tussen meer dan twee maanden antibiotica gebruik tussen 20e en 60e levensjaar en de aanwezigheid van adenomen. Ook keken de onderzoekers naar de relatie tussen gebruik van antibiotica de afgelopen vier jaar en darmpoliepen. Dit laatste zorgde niet voor een verhoogd risico op darmpoliepen.

Het gebruik van antibiotica verandert de samenstelling van de darmbacteriën. Het is mogelijk dat langdurige veranderingen in de samenstelling van de darmbacteriën kan bijdragen aan het ontstaan van de darmpoliepen, de mogelijke voorlopers van darmkanker.

 

Bron:  Cao, Y., Wu, K., Mehta, R., Drew, D. A., Song, M., Lochhead, P., … & Huttenhower, C. (2017). Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. Gut, gutjnl-2016.