PDS

Low-FODMAP dieet lijkt werkzaam bij PDS

De behandelopties van het prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn beperkt, wel melden de meeste mensen dat er een samenhang bestaat tussen de klachten en het eten van bepaalde voeding. Er zijn aanwijzingen die erop wijzen dat het low-FODMAP dieet (laag fermenteerbare oligo-, di-, monosacchariden en polyolen) de PDS-klachten vermindert.

Australische onderzoekers selecteerden dertig mensen met PDS klachten (Rome III criteria) en acht personen zonder klachten. De mensen met klachten mochten niet eerder een diëtist in de hand genomen hebben of andere therapieën geprobeerd. Alle deelnemers werden gerandomiseerd tussen een dieet met FODMAP of het low-FODMAP dieet gedurende 21 dagen. Vervolgens mochten de deelnemers gedurende 21 dagen hun normale dieet weer aannemen, waarna zij vervolgens in de andere groep werden geplaatst (cross-over design). De PDS-klachten werden gemeten aan de hand van een vragenlijst, daarnaast werden ontlastingsmonsters afgenomen.

De mediane leeftijd van de deelnemers was 28 jaar hun gemiddelde BMI 23,6 en 70% was vrouw. Uit de resultaten bleek dat de mensen met PDS een significante verlichting zagen in hun klachten na het low-FODMAP dieet (opgeblazen gevoel p<0.001, buikpijn p<0.001, consistentie ontlasting p<0.001). In de groep mensen zonder PDS-klachten werd geen verschil gezien tussen wel of geen low-FODMAP dieet. Het enige significante verschil dat werd gevonden in de ontlastingsmonsters was dat de vorm/consistentie volgens de King’s Stool Chart van de ontlasting anders was bij met PDS en diarreeklachten bij het low-FODMAP dieet.

Uit de resultaten van deze studie lijkt het dat het low-FODMAP dieet bij een groot deel van de mensen met PDS de klachten vermindert.

Schermafbeelding 2014-04-01 om 224803

 

Bron: A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome.