Matching donor en patiënt bij poeptransplantaties grotere rol dan gedacht

Uit een artikel, gepubliceerd in Science, blijkt dat de matching donor en patiënt bij poeptransplantaties een grotere rol speelt dan gedacht.

Bij fecestransplantaties worden microben uit de ontlasting van een gezonde donor genomen en overgebracht naar de darmen van de patiënt. De hoop is dat dit bijdraagt tot het herstel van patiënten die lijden aan aandoeningen waarbij het normale evenwicht van microben in de darmen verstoord wordt. Deze therapie wordt al met succes toegepast voor het behandelen van Clostridium difficile infecties maar voor bijvoorbeeld colitis ulcerosa werkte het minder goed.

Recent onderzoek heeft niet alleen gekeken naar het soort microben in iemands darmen  maar naar de stammen per soort. De onderzoekers kwamen erachter dat de kans dat de nieuwe microbenstammen van de donor na een fecestransplantatie de darmen van een patiënt koloniseren, groter is als de patiënt zelf al over die soort beschikt. Dit houdt in dat wanneer artsen donoren en patiënten matchen, de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk toeneemt. Het onderzoek is gebaseerd op een proef met fecestransplantaties bij de behandeling van het metabool syndroom (stofwisselingsstoornis), uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum.

Bron:http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/Kans-op-succes-van-poeptransplantatie-groter-bij-matching-donor-en-patient.htm