Verband tussen migraine en maag-darmaandoeningen bij kinderen en adolescenten

Onderzoekers publiceerden onlangs in het medische tijdschrijft The Lancet Gastroenterology & Hepatology dat er een verband bestaat tussen migraine en verschillende maag- en darmaandoeningen. Eerder beschreef dezelfde groep onderzoekers de relatie tussen migraine en huilgedrag bij zuigelingen.

In de huidige studie onderzochten zij meer dan 1000 kinderen en adolescenten op migraine of spanningshoofdpijn. Bij 424 deelnemers werd dit door een kinderneuroloog gediagnosticeerd. De overige 648 deelnemers aan de studie vormden de controlegroep, dit waren leeftijdsgenoten die in dezelfde periode presenteerden op de Eerste Hulp binnenkwamen met andere klachten dan hoofdpijn-gerelateerde symptomen.

Uit de resultaten kwam naar voren dat 32% van de kinderen met migraine ook last had van functionele dyspepsie, prikkelbaredarmsyndroom (PDS), of abdominale migraine, terwijl in de controle groep slechts 18% van de kinderen last had van deze gastro-intestinale aandoeningen. Echter, kinderen uit de controlegroep hadden vaker last van constipatie dan kinderen uit de migraine-groep: respectievelijk 7% tegenover 2%.

Op basis van deze bevindingen concluderen de onderzoekers dat er een significant positief verband bestaat tussen migraine en zowel functionele dyspepsie, als PDS en abdominale migraine bij kinderen en adolescenten. Tevens concluderen de onderzoekers dat er een significant tegengesteld verband bestaat tussen migraine en constipatie. Dit betekend dat kinderen met constipatie minder snel migraine hebben.

De studie biedt met deze resultaten nieuw bewijs voor de hypothese dat migraine en pijn-gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen een soortgelijk ontstaansmechanisme delen. Mogelijkerwijs speelt een verhoogde darmdoorlaatbaarheid bij de aandoeningen een gedeelde sleutelrol.

De bevindingen kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de behandeling van pijn-gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen, die door het mogelijk gedeelde mechanisme gebaat zou kunnen zijn bij reeds bekende anti-migraine middelen. Wel benadrukken de onderzoekers het belang van verder onderzoek naar de mogelijke toepasbaarheid van dit soort middelen, ook buiten een ziekenhuisomgeving.

 

Bron: Association between functional gastrointestinal disorders and migraine in children and adolescents: a case-control study. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 1(2), 114-121.