darmkanker

Nederlanders zijn zich onvoldoende bewust van erfelijkheid bij darmkanker

Slechts 11 procent van de Nederlanders is zich bewust van het feit dat erfelijkheid een mogelijke oorzaak van darmkanker kan zijn, blijkt uit onderzoek van TNS-Nipo.

Dagelijks krijgen 35 mensen in Nederland de diagnose darmkanker te horen en jaarlijks overlijden vijfduizend mensen aan deze ziekte. Daarmee is darmkanker de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan sterven.

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Dit is ook een belangrijke reden waarom de overheid dit jaar is gestart met bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

In vele families waarin darmkanker voorkomt is er geen sprake van een erfelijke vorm (Lynch syndroom, FAP, Peutz-Jeghers en andere syndromen). Deze groep van familiaire darmkanker wordt veroorzaakt door deels bekende en deels onbekende genetische en omgevingsfactoren.

Bij familiaire darmkanker hebben naaste verwanten van patiënten een verhoogd risico op de aandoening. De kans op darmkanker is daarbij afhankelijk van: 1) het aantal aangedane verwanten, 2) de graad van verwantschap ten opzichte van de patiënten (eerste-, tweedegraads verwant) en 3) de leeftijd(en) van diagnose.

Bij de mensen met een verhoogd risico is het daarom zinvol om controles uit te voeren om darmkanker te voorkomen of vroegtijdig te behandelen.