PDS

NHG-Standaard en Patiëntenbrief Prikkelbare darm geactualiseerd

Op 2 mei 2012 verscheen de herziene NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS). De bijbehorende patiëntenbrief en thuisartstekst over dit onderwerp zijn geactualiseerd.

NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Belangrijkste wijzigingen:

  • De huisarts verwijst naar de diëtist bij een onevenwichtig voedingspatroon, of bij behoefte van de patiënt met PDS aan een individueel advies.
  • De huisarts verricht aanvullende diagnostiek naar coeliakie bij diarreeklachten, ook als diarree afgewisseld wordt met obstipatie en bij patiënten met PDS met een eerstegraadsfamilielid met coeliakie.
  • Voor patiënten bij wie de PDS-klachten veel impact hebben op de kwaliteit van leven en die niet gereageerd hebben op het beleid van uitleg, voorlichting en adviezen over zelfzorg zijn een aantal specifieke psychologische interventies te overwegen.

Kernboodschappen:

  • De diagnose PDS wordt gesteld na het redelijkerwijs uitsluiten van somatische aandoeningen bij een patiënt met recidiverende buikpijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik, geassocieerd met een veranderd ontlastingspatroon
  • Aanvullend onderzoek is niet zinvol bij patiënten met PDS-klachten met obstipatie als voornaamste klacht en zonder kenmerken die een somatische aandoening waarschijnlijker maken.
  • Het beleid bij PDS beoogt geruststelling en vermindering van de hinder die de patiënt met PDS van de klachten ondervindt door middel van niet-medicamenteus beleid: uitleg, voorlichting en adviezen over zelfzorg.

De redactie neemt aan dat de NHG standaard bedoelt met “uitsluiten van somatische aandoeningen” het uitsluiten van aandoeningen zoals celiaki, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, kanker, etc. De redactie vindt de formulering in de NHG standaard ongelukkig omdat het “uitsluiten van somatische aandoeningen” impliceert dat PDS een psychische aandoening is. Deze traditionele opvatting is mede door wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren onjuist gebleken.

 

De volledige thuisartstekst – en de patiëntenbrief Prikkelbare darm vindt u hier: http://nhg.artsennet.nl/