Feces transplantatie als behandeling voor een darminfectie met Clostridium difficile bij patiënten met inflammatoire darmziekten

In de afgelopen jaren is het aantal infecties met de darmbacterie Clostridium difficile (CD) toegenomen van 50 gevallen per 100.000 mensen naar 120 gevallen per 100.000 mensen. Van deze patiënten met een CD infectie, heeft 16% ook een inflammatoire darmziekte (IBD) zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Een aantal jaar geleden was dit nog maar 7%. Patiënten met IBD die daarbij een infectie met CD krijgen, reageren slechter op de behandeling voor CD dan patiënten zonder IBD. Daarnaast is de kans op opnieuw een infectie met CD 22-34% na de standaard behandeling met antibiotica. Er wordt daarom gezocht naar nieuwe behandeling voor een infectie met CD bij patiënten met IBD. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar feces transplantatie als behandeling voor CD bij patiënten met IBD. Hierbij wordt ontlasting van een donor aan de patiënt toegediend. Het idee achter feces transplantatie is dat de patiënt hiermee meer verschillende soorten bacteriën in de darm krijgt waardoor CD geen kans meer heeft om zich te vermenigvuldigen.

 

“Het idee achter feces transplantatie is dat de patiënt hiermee meer verschillende soorten bacteriën in de darm krijgt”

 

In een recent gepubliceerd artikel zijn de resultaten van 9 studies naar feces transplantatie als behandeling voor een infectie met CD bij patiënten met IBD met elkaar vergeleken. Bij elkaar opgeteld waren dit 346 patiënten. Bij 81% van de patiënten verdween de infectie met CD na eenmalige feces transplantatie. Een aantal mensen had een tweede feces transplantatie nodig. Deze patiënten meegerekend gaf een genezingspercentage van 89%. Er was geen verschil in genezingspercentage tussen mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De bijwerkingen van de feces transplantatie die zijn geobserveerd waren onder andere een onregelmatig ontlastingspatroon, winderigheid en een opvlamming van IBD. De CD infectie kwam in 19% van de gevallen weer terug.

 

Conclusie

Concluderend lijkt feces transplantatie voor een infectie met CD bij IBD patiënten een effectieve therapie. Wel moeten er meer studies opgezet worden met bijvoorbeeld ook patiënten die placebo krijgen om verder uit te zoeken hoe effectief en veilig feces transplantatie nu echt is. Daarnaast moeten er meer studies komen om te kijken naar de verandering van de samenstelling van de bacteriën in de darm na feces transplantatie om nog meer over het werkingsmechanisme te weten te komen voordat feces transplantatie aan alle IBD patiënten met een CD infectie gegeven kan worden.

 

Bron: Chen et al. Effect of faecal microbiota transplantation for treatment of Clostridium difficile infection in patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J. Crohns Colitis. 2018 May; 12(6):710-17.

 

Meer over Clostridium Difficile? Kijk hier >