Grote psychologische ziektelast door ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van het maagdarmkanaal, die zich kenmerkt door opvlamming van de ontsteking van tijd tot tijd. Onderzoekers hebben gekeken wat de impact is van de ziekte op het dagelijks functioneren van mensen die kampen met de ziekte van Crohn.

Zij ondervroegen 400 mensen met de ziekte van Crohn over de belasting van de ziekte op hun dagelijks leven. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 38,7 jaar, 61% was vrouw en 67% had een betaalde baan. Uit de resultaten kwam naar voren dat de ziekte van Crohn de grootste belasting had op tijdsbesteding, sociale activiteiten en werk.  Leeftijd, ziekteduur en lagere economische klasse waren gecorreleerd met grotere ziektelast.

De ziekte van Crohn brengt naast de fysieke klachten ook psychologische stress met zich mee wat het dagelijks leven beïnvloedt.

 

Bron: Sarid O et al. Daily hassles score associates with the somatic and psychological health of patients with Crohn’s disease. J Clin Psychol. 2017 Dec 15.