Ontlastingtransplantatie bij colitis ulcerosa

Onderzoekers uit Wenen (Oostenrijk) hebben onderzocht hoe ontlastingtransplantatie een rol kan spelen bij de recolonisatie van de darmflora bij mensen met colitis ulcerosa.

De precieze oorzaak van de chronische darmontsteking colitis ulcerosa is nog steeds onduidelijk. Naast de genetische en omgevingsfactoren, lijkt ook de darmflora een rol te spelen bij het ontstaan van deze ziektes.

In de Weense studie kregen vijf mensen met matig tot ernstige colitis ulcerosa ontlastingstransplantatie via een neussonde toegediend. De ontlasting was afkomstig van gezonde ontlastingdonoren. Vervolgens werd twaalf weken de activiteit van de colitis gemeten en de bacteriën in de darmflora.

Na de behandeling ontwikkelde patiënt één koorts en een forse verhoging van de ontstekingsfactoren in het bloed. De vier volgende patiënten kregen vooraf aan de behandeling antibiotica, maar kregen eveneens koorts.

Voorts kregen de patiënten die vooraf diarree hadden de eerste dag ergere diarree en ervoeren de mensen na de behandeling enkele ‘adverse events’ zoals een schrale keel door de sonde en verschijnselen die niet direct aan de behandeling gerelateerd waren.

Bij geen van de patiënten werd volledige genezing behaald na twaalf weken. Bij een van de patiënten verbeterde de ontsteking wel. In de ontlasting van de patiënten werden bacteriën van de donoren herkend, maar iedere patiënt reageerde weer in een andere mate op de transplantatie.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: Angelberger S, Temporal Bacterial Community Dynamics Vary Among Ulcerative Colitis Patients After Fecal Microbiota Transplantation, Am J Gastroenterol 2013; 108:1620–1630;