Darmflora

Ontwikkeling van de darmflora vanaf 2 weken na de geboorte tot 13 jaar

De darmflora van volwassenen is ontzettend divers en speelt een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Voorheen werd gedacht dat kinderen steriel ter wereld werden gebracht, maar nu zijn er ook aanwijzingen dat de ontwikkeling van de darmflora al voor de geboorte gebeurt. Na de geboorte gaat de ontwikkeling van de darmflora in een sneltreinvaart. Er is nog weinig bekend over hoe die ontwikkeling verloopt gedurende een lange periode. Finse onderzoekers hebben tien kinderen gevolgd van de leeftijd 2 weken tot 13 jaar. Er werd specifiek gekeken naar Bifidobacterium, Bacteriodes Fragilis, Blautia coccoides-Eubacterium rectale, Lactobacillus en verschillende Streptococcen.

De kinderen werden geselecteerd op basis van minstens een familielid met eczeem, astma of hooikoorts. Binnen de groep werd geloot tussen wel of geen probiotica (L rhamnosus GG, ATCC 53103). Vier weken voor de bevalling dienden de moeders dagelijks een capsule probioticum of placebo in te nemen. Na de bevalling werd het probioticum (of placebo) aan ofwel de moeder gegeven in het geval van borstvoeding ofwel direct aan de baby zelf. Ontlastingsmonsters werden genomen op 2 weken, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden, 24 maanden en 13 jaar.

Uit de resultaten bleek dat de darmflora het meest verandert tussen 6 en 12 maanden. Vanaf 12 maanden lijkt de darmflora vrijwel gelijk aan de darmflora op 13 jaar. Probiotica-gebruik in de eerste maanden na geboorte had geen grote gevolgen voor de ontwikkeling van de darmflora. Een overmaat aan bepaalde darmbacteriën leek door de probiotica gematigd te zijn. Deze studie is klein van omvang, grotere studies zullen uitgevoerd moeten worden om hardere resultaten te krijgen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten