PDS

Otilonium bromide in de behandeling van PDS

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een ziekte van onbekende origine. Helaas is de behandeling op dit moment beperkt en bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding. Otilonium bromide (OB) is een geneesmiddel dat spasmes van de darmwand tegengaat. Door deze werking zouden de darmkrampen die gepaard gaan met PDS minder worden.

In totaal deden 93 mensen mee aan de studie, die allen voldeden aan de Rome-II-criteria. De gemiddelde leeftijd was 44.8 jaar en 69% was vrouw. De deelnemers werd gerandomiseerd over vier verschillende groepen: 20mg OB (n=24), 40mg OB (n=23), 80mg OB (n=23) of placebo (n=23). Als primaire uitkomstmaat werd gekeken naar buikpijn, frequentie en consistentie van de ontlasting. Secundair werd gekeken naar terugkeren van normaal ontlastingspatroon en algeheel welbevinden. Bovendien werd de veiligheid van OB getest.

Uit de resultaten kwam naar voren de ontlastingsfrequentie significant verminderde bij 80mg OB ten opzichte van placebo (p<0.01). Zowel in de placebo als de OB groep normaliseerde stoelgang frequentie, maar dit was significant beter bij 40mg OB vergeleken met placebo (p<0.01). Er werd eveneens een dosis-gerelateerde verbetering gezien van de diarreeklachten. Ten opzichte van placebo leken de klachten significant meer te verbeteren bij 40mg OB (p=0.013) en 80mg (p=0.001).

Deze studie laat zien dat de PDS-klachten mogelijk meer verbeteren bij 40mg of 80mg OB ten opzicht van placebo.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker, maag- darm- en leverziekten.

Bron: Chmielewska-Wilkoń D, et al.Otilonium bromide in irritable bowel syndrome: A dose-ranging randomized double-blind placebo-controlled trial. World J Gastroenterol. 2014 Sep 14;20(34):12283-91. doi: 10.3748/wjg.v20.i34.12283.