Lactose-intolerantie

Nieuw middel als uitkomst voor mensen met lactose-intolerantie?

Voor driekwart van de mensen wereldwijd is het eten of drinken van melkproducten geen pretje. Zij hebben lactose-intolerantie, en moeten het drinken en eten van lactose-houdende producten bekopen met een opgeblazen gevoel, winderigheid, buikpijn of diarree. In tegenstelling tot (meestal Westerse) mensen die door een voordelige gen-mutatie hun hele leven lactase blijven aanmaken in de dunne darm, zijn zij na hun zuigelingentijd niet goed meer in staat om het melksuiker lactose te verwerken. Bacteriën in de dikke darm produceren bij de slordige vertering dan gassen zoals waterstof, koolstofdioxide of methaan, resulterend in de eerdergenoemde klachten. Tot dus ver is er nog geen middel tegen lactose-intolerantie.

Voor lactose-intolerante mensen die van melkproducten houden zou er in de toekomst een uitkomst kunnen zijn. Amerikaanse onderzoekers uit de staat North Carolina beschreven in het tijdschrift PNAS hoe melkproducten na het slikken van het stofje RP-G28 opeens wél goed verteerd bleken te worden.

RP-G28, een zogenaamd prebioticum, stimuleert de aanmaak van bepaalde bacteriegeslachten (Lactobacillus, Bifidobacterium, en Faecalibacterium) in de dikke darm. In tegenstelling tot andere dikke darmbacteriën, zijn deze geslachten in staat om lactose te verwerken zonder daarbij de gassen te produceren die buikklachten veroorzaken.

De Amerikaanse onderzoekers lieten mensen met lactose-intolerantie een maand lang het stofje RP-G28 slikken, en spoorden de deelnemers daarna aan om melkproducten te gebruiken. Daarop gaf circa 70% van hen aan minder last te hebben van klachten. Er is dus hoop op een middel tegen lactose-intolerantie

 

Bron: Impact of short-chain galactooligosaccharides on the gut microbiome of lactose-intolerant individuals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201606722.