Rectale incontinentie in het laatste deel van de zwangerschap

Rectale incontinentie is het onbedoeld laten van winden, verliezen van vloeistof of vaste ontlasting via de anus. Een belangrijke oorzaak voor deze klacht is zwangerschap. Eerdere studies hebben laten zien dat 30-50% van de vrouwen in het laatste deel van de zwangerschap rectale incontinentie ervaren. Vaak verminderen deze klachten weer na de bevalling.

Noorse onderzoekers hebben de relatie tussen verschillende types rectale incontinentie en ‘Kwaliteit van Leven’ onderzocht in het laatste deel van de zwangerschap.

Vrouwen werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over de laatste vier weken van een zwangerschap over rectale incontinentie en Kwaliteit van Leven. In totaal vulden 1571 vrouwen de vragenlijst in, waarvan 573 (37%) meldden last te hebben gehad van rectale incontinentie in de laatste vier weken van hun zwangerschap. Eén-derde van deze vrouwen melden hierbij ook een vermindering in Kwaliteit van Leven te ervaren, met name op het vlak ‘coping’ en ‘schaamte’. Vrouwen die alleen aandrang melden hadden een aanmerkelijk betere kwaliteit van leven dan de vrouwen die ook andere klachten hadden ervaren. Depressie was alleen geassocieerd met het ervaren van alle drie de symptomen (OR 13; 95% CI 3.2-51). Winderigheid had de grootste associatie met ‘schaamte’ (OR 20; 95%CI 6.4-61) vergeleken met de andere klachten, maar een combinatie van alle drie de klachten had nog een grotere associatie met ‘schaamte’.

Uit deze studie blijkt dat tussen de 3 en 10% van zwangere vrouwen (van het 1e kind) rectale klachten ervaart waardoor de Kwaliteit van Leven wordt beïnvloed. Met name op het vlak ‘coping’ ervaren de vrouwen nog de meeste impact van de klachten. Zorgprofessionals zouden mogelijk betere voorlichting kunnen geven over deze klachten en hoe de vrouwen er mee op kunnen gaan zodat dit minder hinderlijk is voor deze vrouwen.

 

Dit stuk is geschreven door Linda Wanders, arts-onderzoeker maag- darm- en leverziekten

Bron: Johannessen H1, Mørkved S, Stordahl A, Sandvik L, Wibe A. Anal incontinence and Quality of Life in late pregnancy: a cross-sectional study. BJOG. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/1471-0528.12643. [Epub ahead of print]