darmkanker

Retroscoop spoort meer darmpoliepen op

Dankzij een speciale camera, de retroscoop, kunnen artsen bijna een kwart meer poliepen opsporen in de dikke darm. Dit is van belang omdat vroege opsporing van dikkedarmkanker mensenlevens kan redden.”

Onderzoek van de darm werd uitgevoerd bij ongeveer vierhonderd patiënten met zowel een gewone colonoscoop als met de ‘third eye’-retroscoop. Met de retroscoop werden ruim 23 procent meer poliepen opgespoord. De speciale colonoscoop heeft niet alleen een naar voren gerichte camera, maar ook een camera die achteruit kijkt. Dankzij die ‘achteruitkijkspiegel’ kan de arts achter darmplooien kijken. Daar kunnen poliepen zitten die via een gewone colonoscoop over het hoofd gezien kunnen worden. De opgespoorde poliepen worden meteen verwijderd.

Dikkedarmkanker is de op-een-na dodelijkste vorm van kanker in de westerse wereld. Goede preventieve maatregelen, zoals darmonderzoek naar poliepen, kunnen het aantal darmkankergevallen verminderen. Betere opsporing en verwijdering van poliepen leidt tot betere, meestal vroegere, behandeling van dikkedarmkanker.

De retroscoop vervangt niet meteen de gewone colonoscoop, want de kosteneffectiviteit is nog niet duidelijk. In aanvulling op de mogelijke besparing is langdurig patiëntenonderzoek nodig om te zien of darmonderzoek met de retroscoop daadwerkelijk het aantal kankergevallen vermindert. Het UMC Utrecht werkt aan de opzet hiervan.

 

Bron: Gastrointestinal Endoscopy, Volume 73, Issue 3 , Pages 480-489, Maart 2011