Darmflora

Slagaderverkalking geassocieerd met darmbacteriën

In een recent artikel in Nature Communications is aangetoond dat bepaalde darmbacteriën, met name van het genus Colinsella, meer voorkwamen bij patiënten met atherosclerose dan bij gezonde proefpersonen. Atherosclerose, ook wel slagaderverkalking genoemd, is een toenemende vernauwing van de slagaders door de opbouw van plaque in het vat en een verminderde elasticiteit hierdoor kunnen vaat- en hartklachten ontstaan. Andere studies hebben al eerder aangetoond dat de darm-microbiota bij kan dragen aan metabolische ziekten door het in stand houden van een ontsteking en door het metabolisme van de gastheer te beïnvloeden. Bacteriën zijn daarom al eerder als oorzaak van Atherosclerose aangewezen. Bijzondere aandacht is hierbij altijd geweest voor de ontstekingscomponent van atherosclerose, deze kan namelijk door darmbacteriën direct positief of negatief beïnvloed worden (ook factor bij morbide obesitas). In deze studie werd met een “shotgun-sequencing approach” aangetoond dat Roseburia, Bacteroides, Clostridium en Eubacterium verlaagd waren en Colinsella juist verhoogd. Bovendien kon op gen niveau een verhoging van peptidoglycaan (geeft meer ontsteking) en een verlaging van “beschermende stoffen ” als beta-caroteen en fytoeen-dehydrogenase (lycopeen) aangetoond worden. De conclusie was dat met name de boterzuur (butyraat) productie in de atherosclerose groep verlaagd was, butyraat heeft in de gezonde darm een rol in de ontstekings-remmende rol van commensale bacteriën. Voorlopig zijn de resultaten alleen nog bruikbaar in (wetenschappelijke) diagnostiek en risico analyse, maar op termijn zou een persoonlijke mix van bacteriën dit type defecten moeten kunnen herstellen volgens prof. Bäckhed. De resultaten moeten nog gereproduceerd worden door andere onderzoekers.

 

Bron: F.H. Karlsson et al. Symptomatic atherosclerosis is associated with an altered gut metagenome. Nature Communications, 2012, 3:1245.