Synbiotica als preventief middel tegen hart- en vaatziekten bij nierpatiënten?

Het is bekend dat het hebben van een chronische nieraandoening een verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich meebrengt. Daarnaast is ook geruime tijd geleden al aangetoond dat nierziekten samengaan met een ontregelde darmflora. Darmgezondheid.nl berichtte hier vier jaar geleden al eens over.

Waar het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij chronische nierpatiënten vandaan komt is tot op heden nog niet helemaal duidelijk. Nieuwe inzichten geven aan dat bepaalde afvalstoffen die door de darmbacteriën worden aangemaakt een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Deze afvalstoffen, PCS (p-cresyl sulfaat) en IS (indoxyl sulfaat), worden bij mensen met nierproblemen niet goed uitgescheden via de urine, en hopen zich daarom op in het bloed. De gedachte is dat het remmen van de aanmaak van deze afvalstoffen door de ontregelde darmbacteriën het risico op hart- en vaatziekten zou kunnen verlagen.

Verschillende behandelingen om de aanmaak van de afvalstoffen te remmen zijn inmiddels onderzocht, maar met weinig klinisch resultaat. Nieuw onderzoek richt zich nu op het effect van behandeling met zogenaamde synbiotica. Dit zijn probiotica, ‘goede’ bacteriën, met daaraan toegevoegd bepaalde vezels en koolhydraten die de probiotica stimuleren.

37 volwassen chronische nierpatiënten werden willekeurig ingedeeld in een behandelgroep of een controlegroep. Groep A werd gedurende 6 weken behandeld met de synbiotica en groep B ontving een identiek placebo. Deelnemers waren er zelf niet van op de hoogte of ze in de behandel- of de controlegroep zaten. Na afloop van de 6 weken (plus 4 weken ‘rust’) werden de rollen omgedraaid, en ontving groep B de synbiotica en groep A het placebo gedurende nogmaals 6 weken.

Het onderzoek onder de 37 volwassen nierpatiënten toont aan dat synbiotica inderdaad de concentratie van het stofje PCS in het bloed verlaagt. Ook verbetert het de samenstelling van de darmbacteriën (gemeten aan de samenstelling van deze bacteriën in de ontlasting). De synbiotica hadden echter geen effect op de hoeveelheid van het stofje IS. De behandeling verliep bij alle deelnemers zonder bijwerkingen of problemen. De uitkomsten zijn voor de onderzoekers daarom voldoende reden om in de toekomst van start te gaan met grotere en uitgebreidere onderzoeken naar de positieve effecten van synbiotica bij chronische nierpatiënten.

 

Bron:  Synbiotics easing renal failure by improving gut microbiology (SYNERGY): A randomized trial. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 11(2), 223-231.