Coeliakie

Tarwe met veilige gluten is mogelijk

Onderzoekers uit Leiden en Wageningen hebben tarwegluten ontwikkeld die gegeten kunnen worden door patiënten met coeliakie.


De onderzoekers toonden aan dat er natuurlijke varianten van gluteneiwitten bestaan die verschillen in de mate waarin ze gevaarlijk zijn voor patiënten met coeliakie. Ook kunnen gluteneiwitten gemaakt worden die veilig zijn voor patiënten met coeliakie, door de eigenschappen van de minder gevaarlijke gluteneiwitten met elkaar te combineren.

De productie van deze “veilige” gluten zou plaats kunnen vinden door de erfelijke code voor deze gluteneiwitten in te brengen in gewassen die van nature al veilig zijn voor patiënten met coeliakie zoals maïs, rijst of haver. Daarnaast kunnen via een systematische opgezette plantenveredeling zelfs tarwerassen ontwikkeld worden die glutenmaken die veilig zijn voor patiënten met coeliakie maar nog wel goede bakeigenschappen hebben. Volgens de onderzoeker wordt in de toekomst niet langer gesproken over voedingsproducten die wel of niet glutenvrij zijn, maar over producten die al dan niet veilige gluten bevatten. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking veroorzaakt het eten van gluten – een mengsel van eiwitten in tarwe en andere granen- een reactie van het afweersysteem. Dit leidt tot de ziekte coeliakie, een chronische darmontsteking. Tot op dit moment is vermijding van voedsel met gluten de enige remedie voor deze patiënten. Dat vermijden van gluten is lastig, aangezien gluteneiwit door de voedingsindustrie in tal van producten wordt verwerkt.