PDS

Zowel low FODMAP als traditionele dieetadviezen verminderen klachten bij PDS

De symptomen van het prikkelbare darmsyndroom (PDS) bestaan uit buikpijn, gasvorming, diarree en verstopping. Stress en voeding kunnen invloed hebben op de klachten. Tot op heden in de exacte oorzaak nog onduidelijk en bestaat behandeling uit symptoomverlichting. Het low FODMAP dieet (fermenteerbare oligo-, di-, monosacchariden en polyolen, FODMAPs) lijkt werkzaam te zijn bij mensen met PDS. Ondanks de positieve uitkomsten is het low FODMAP dieet nog niet vergeleken met traditionele dieetadviezen bij PDS. Een traditioneel dieetadvies bestaat uit: regelmaat eetpatroon, vermijden van grote maaltijden, beperkte inname van vet, niet-oplosbare vezels, koffie en gasvormende producten zoals bonen, kool en uien.

Zweedse onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van zoals FOMAP als het traditioneel advies op 75 patiënten die voldeden aan de Rome III criteria voor PDS. Patiënten werden willekeurig ingedeeld in de FODMAP groep (n=38) of de groep die het traditionele dieet advies volgde (n=37). Zij volgden het dieet voor minimaal 4 weken. Symptomen warden gemeten aan de hand van een gevalideerd scoringssysteem.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de klachten aanzienlijk verbeterden in beide groepen (P<.0001), maar er werd geen verschil gevonden tussen beide diëten (P=.62). Na 4 weken hadden 19 patiënten (50%) in de low FODMAP groep vermindering van de klachten tegenover 17 patiënten (46%) in de traditionele dieetgroep (P=.72).

Deze studie laat zien dat zowel het low FODMAP dieet als traditionele dieetadviezen bij PDS de klachten aanzienlijk verminderen. Mogelijk zou door het combineren van beide diëten de klachten nog verder verminderd kunnen worden.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten

Bron: Böhn L et al. Diet low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome as Well as Traditional Dietary Advice: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2015 Aug 5.