darmkanker

26 ziekenhuizen krijgen predicaat TopZorg darmkanker

26 ziekenhuizen krijgen van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van darmkanker. Dit predicaat geldt tot en met 2014. Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. Het voldoen aan de voorwaarden van de Patiëntenwijzer Darmkanker van de NFK is dan ook een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het predicaat. In de Patiëntenwijzer Darmkanker kunnen patiënten zien welke ziekenhuizen een ‘groen vinkje’ hebben en daarmee voldoen aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen. Bij de toekenning van TopZorg is nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). Ziekenhuizen die geen ‘groen vinkje’ hebben in de Patiëntenwijzer Darmkanker van de NFK, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Ziekenhuizen die voldoen aan alle voorwaarden van de Patiëntenwijzer zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over onder meer toegangstijden, de psychosociale begeleiding, de aanwezigheid van een verpleegkundige bij een slecht-nieuwsgesprek en het aantal vervolgoperaties. Indien zij eveneens voldeden aan deze extra wensen en eisen is het TopZorg-predicaat toegekend. Dit verzekert de patiënt ervan dat het ziekenhuis verder kijkt dan alleen de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het verstrekken van informatie.

Ziekenhuizen met een TopZorg-contract worden extra beloond. Ziekenhuizen zonder dit predicaat krijgen een basiscontract voor deze behandeling. In 2008 begon Menzis met het systeem van TopZorg. Darmkanker is de elfde TopZorg-behandeling, naast behandelingen van amandelen, borstkanker, fysiotherapie, heupartrose, liesbreuk, meniscus, rughernia, slaapapneu, spataderen en staar. In december zal Menzis bekendmaken welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het TopZorg-predicaat voor de behandeling van prostaatkanker.

 

Bron: http://www.medicalfacts.nl/2012/11/13/26-ziekenhuizen-krijgen-predikaat-topzorg-darmkanker/