IBD

Mijn IBD-coach

Patiënten die lijden aan een chronische darmontsteking zoals Colitis ulcerosa of de Ziekte van Crohn, kunnen in de toekomst op afstand gemonitord worden met een digitale tool, genaamd Mijn IBD-coach. Deze tool is ontwikkeld door artsen van Maastricht UMC+ in samenwerking met Atrium MC, Orbis MC, patiëntenvereniging CCUVN en het bedrijf Sananet. Er is een pilotproject gestart om de digitale tool te testen waaraan twintig patiënten meedoen. Mijn IBD-coach is zodanig beveiligd dat de informatie alleen door de behandelend arts en/of de MDL-verpleegkundige kan worden ingezien. In het Maastricht UMC+ zijn ongeveer 1500 patiënten met een chronische darmontsteking (IBD) in behandeling.

Het doel van dit e-careproject is om patiënten op afstand te volgen en zodoende te kunnen waken over de veiligheid van de behandeling. Bovendien reikt de tool de patiënt veel informatie aan, krijgt de patiënt meer macht over zijn situatie (patient empowerment) en is er veel aandacht voor de aspecten van een chronische aandoening die nogal eens onderbelicht blijven: een chronische darmontsteking is namelijk meer dan alleen buikpijn, diarree en bloed in de ontlasting. Naast gevolgen voor bijvoorbeeld werk en studie kan de aandoening ook vaak angst, stress en zelfs depressieve gevoelens tot gevolg hebben. Daarnaast moeten er zware (afweer onderdrukkende) medicijnen geslikt worden. Als gevolg hiervan hebben veel patiënten behoefte aan informatie over de aandoening en het beheersen ervan.
De nieuw-ontwikkelde IBD-coach komt aan die wensen tegemoet. De patiënt leert op een interactieve manier over zijn ziekte en wordt in de gelegenheid gesteld gemakkelijk te communiceren met zijn behandelaar, terwijl die behandelaar (arts of MDL-verpleegkundige) de patiënt op afstand kan volgen en indien nodig actie kan ondernemen. Mijn IBD-coach is een intelligent programma, dat ‘leert’ van de door de patiënt ingevoerde data. Voor de behandelaar wordt de informatie over zijn IBD-patiënten overzichtelijk gepresenteerd, inclusief een ‘ranking’ met rode vlaggetjes, zodat onmiddellijk duidelijk is wie extra aandacht nodig heeft. Aan het project zit tot slot ook nog een researchcomponent. Door informatie te verzamelen over een grote groep IBD-patiënten krijgen artsen/onderzoekers van het Maastricht UMC+ mogelijk nieuwe inzichten in de ziekten Colitis ulcerosa en de Ziekte van Crohn.