darmkanker

AMC wint subsidie voor darmkankeronderzoek

Dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting het Nederlands publiek voor de eerste keer gevraagd via internet te stemmen op twee wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van darmkanker. Het onderzoek met de meeste stemmen ontvangt een subsidie van 220.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting. Ruim 14.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Uiteindelijk kreeg het onderzoek Family Matters van dr. Evelien Dekker, verbonden aan het AMC in Amsterdam, 59% van de stemmen. Dit onderzoek ontvangt de onderzoeksubsidie.

 

Vroegtijdig opsporen van erfelijk risico op darmkanker: `Family Matters’ 

Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland ingevoerd. Door middel van een ontlastingstest wordt gecontroleerd op tekenen van darmkanker. In het project Family Matters wordt gekeken of het meesturen van een vragenlijst over erfelijke darmkanker een goede manier is om mensen met een verhoogd risico op darmkanker op te sporen, om hen en hun eerstegraads familieleden vervolgens passende controleonderzoeken aan te kunnen bieden. Dr. Evelien Dekker is maag-darm-leverarts in het AMC. Zij houdt zich bezig met patiëntenzorg en leidt een onderzoeksgroep die zich focust op verschillende thema’s rondom darmkanker. Daarnaast geeft zij onderwijs en is zij nauw betrokken bij het opzetten van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker dat komend jaar van start zal gaan.

 

Bron: MLDS