Darmflora

Ander darmfloraprofiel bij mensen met depressie

Dierstudies hebben al laten zien dat depressie de balans van de darmflora kan verstoren. Bij mensen is de relatie tussen depressie en darmflora niet geheel begrepen. In de huidige studie werd de ontlasting van 46 mensen met een depressie geanalyseerd. Van deze groep hadden 29 mensen een actieve depressie en waren er 17 onder behandeling. Daarnaast werd er ook naar de ontlasting van 30 gezonde vrijwilligers gekeken.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de darmflora van mensen met een actieve depressie meer diverse was dan de gezonde vrijwilligers maar niet ten opzichte van de behandelde groep. Bacteroidetes, Proteobacteria, en Actinobacteria waren aanzienlijk verhoogd in aantallen, terwijl Firmicutes significant verlaagd was onder zowel de actieve en de behandelde depressiegroep. Er werd een significant verschil in darmfloraprofiel gezien tussen de depressiegroepen en de gezonde controlegroep. Het meest opvallend was dat de beide depressiegroepen verhoogde aantallen Enterobacteriaceae en Alistipes maar verlaagde aantallen Faecalibacterium. Een negatieve correlatie werd er gezien tussen Faecalibacterium en de mate van depressieve klachten.

De resultaten van deze studie geven een beter inzicht tussen verandering in darmflora en depressie. Verder onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of deze bacteriën als biomarker kunnen werken en of verandering van de samenstellen een mogelijke rol kan spelen in de behandeling van depressie.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Jiang H, et al. Altered fecal microbiota composition in patients with major depressive disorder. Brain Behav Immun. 2015 Apr 13. pii: S0889-1591(15)00110-5.