IBD

IBD-patiënten in remissie blijken vaak toch niet volledig inzetbaar op werk

Inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, kenmerken zich door een chronische ontsteking van het maagdarmkanaal die van tijd tot tijd weer opvlamt. Het is vaak aan de buitenkant niet te zien dat iemand ziek is en vooral bij milde ontsteking is vermoeidheid vaak het enige symptoom. Deze vermoeidheid zorgt ervoor dat IBD-patiënten zich vaak zowel op privé als werkniveau niet volledig kunnen inzetten. Eerdere studies hebben zich al gericht op het aantal ziektedagen (absenteïsme) van IBD-patiënten als kostenpost.

De huidige studie richt zich op niet-volledig inzetbaar zijn tijdens werkdagen van IBD patiënten, presenteïsme genaamd. Deze studie is uitgevoerd om aanbevelingen te doen om presenteïsme te verminderen en de indirecte ziektekosten te verlagen.

In deze prospectieve studie in een tertiair verwijscentrum werd er aan IBD-patiënten tijdens ziekenhuisbezoeken naar werk productiviteit, werk-gerelateerde problemen en aanpassingen, kwaliteit van leven en ziekteactiviteit gevraagd. Uit deze gegevens werden indirecte kosten door verlies van werkuren (absenteïsme) en presenteïsme berekend, evenals het effect van de ziekteactiviteit op deze kosten.

In totaal werden er 440 IBD-patiënten ondervraagd, waarvan er 35.6% geen werk hadden. Er werd significant meer presenteïsme gemeten onder de IBD-patiënten dan onder de controlegroep, 62.9% versus 27.3% (P = 0.004), maar geen verschil in absenteïsme. Patiënten waarbij de ontsteking onder controle was (remissie) ervaarden significant meer presenteïsme dan de controlegroep (54.7% versus 27.3%, P < 0.01), en de indirecte kosten waren significant hoger voor de remissie-groep dan de controlegroep ($17,766 per jaar versus $9179 per jaar, P < 0.03). Slechts 34.3% van de IBD-patiënten had aanpassingen gemaakt om de werk-gerelateerde problemen, zoals vermoeidheid, agitatie en verminderde motivatie, te verminderen.

Uit deze studie komt naar voren dat ondanks dat de ziekte onder controle is een aanzienlijk deel van de IBD patiënten toch meer presenteïsme en werk-gerelateerde limitaties ondervinden dan de controlegroep. Het overgrote gedeelte van deze groep heeft geen aanpassingen gemaakt om deze problemen te verminderen. Mogelijk zou meer begrip vanuit de kant van de werkgever en beter advies het presenteïsme kunnen verminderen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Zand A, et al. Presenteeism in patients with Inflammatory Bowel Disease: A Hidden Problem with Significant Economic Impact. Inflamm Bowel Dis. 2015 Jul;21(7):1623-30.