Babypoep: de verandering van de eeuw

De ontlasting van baby’s van nu is anders dan de ontlasting van onze voorouders. Dat concluderen onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Californië. Waarom is deze kennis van belang? De verandering van de babypoep – gemeten middels de zuurgraad van de ontlasting – staat mogelijk in verband met de toegenomen incidentie van allergieën en astma bij kinderen.

De onderzoekers vergeleken ontlastingsdata uit 14 klinische studies met elkaar van in totaal 312 baby’s. In de data keken ze in het specifiek naar de zuurgraad (of wel het pH niveau) van de ontlasting, hoe hoger de zuurgraad, hoe meer basisch de ontlasting. De zuurgraad van de ontlasting is nauw verbonden met het aantal ‘goede bacteriën’ en het aantal ‘ongunstige bacteriën’ in de ontlasting. Hoe meer ‘goede bacteriën’, de zogenaamde bifidobacteriën, hoe zuurder de ontlasting. Hoe meer ‘ongunstige’ bacteriën, zoals EnterobacteriaceaeClostridiaceaePeptostreptococcaceae, and Veillonellaceae, hoe hoger de zuurgraad. Hoe dit nu relateert aan kinderziekten: er zijn aanwijzingen dat weinig bifidobacteriën en veel ‘ongunstige’ bacteriën in het vroege leven de kans op ziekten, zoals astma of allergieën vergroten.

 

De zuurgraad van de ontlasting is nauw verbonden met het aantal ‘goede bacteriën’ en het aantal ‘ongunstige bacteriën’ in de ontlasting

 

De onderzoekers vonden dat het gemiddelde pH-niveau in ontlasting van baby’s over de afgelopen 100 jaar is gestegen van 5 naar 6.5 (dus minder zuur geworden). Dit impliceert een grote afname van bifidobacteriën bij baby’s over generaties. Mogelijke verklaring voor de grote veranderingen over de tijd zijn de toegenomen inname van antibiotica op jonge leeftijd, het meer uitvoeren van keizersneden en op grotere schaal geven van flesvoeding. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke interventies die invloed lijken te hebben op het microbioom van kinderen.

 

Wat kunnen we met deze informatie?

De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om onze diagnostische tests te verbeteren, om sneller en beter te kunnen bepalen hoeveel ‘goede’ en ‘ongunstige’ bacteriën aanwezig zijn in babypoep. Met die kennis kunnen we vervolgens manieren bedenken om de balans in gunstige en ongunstige darmbacteriën bij baby’s te herstellen. Dit met uiteindelijk als doel om het risico op ziektes, zoals allergieën en astma bij kinderen, te verminderen.

 

Bron: http://msphere.asm.org/content/3/2/e00041-18. Elevated Fecal pH Indicates a Profound Change in the Breastfed Infant Gut Microbiome Due to Reduction of Bifidobacterium over the Past Century Elevated Fecal pH Indicates a Profound Change in the Breastfed Infant Gut Microbiome Due to Reduction of Bifidobacterium over the Past Century.

 

Meer weten over de darmflora? Lees het hier >