Darmbacteriën voorspellen koorts tijdens chemotherapie bij kinderen met acute leukemie

Kinderen met acute lymfoblastaire leukemie (ALL) hebben een verhoogd risico op overlijden door bijkomende infecties. Door de ziekte worden gezonde afweercellen in het beenmerg onderdrukt waardoor zij extra vatbaar zijn voor infecties en een ‘gewone’ infecties hen al fataal kan worden. Onderzoekers hebben gekeken of de darmbacteriesamenstelling een rol speelt in deze afweer.

Onderzoekers hebben ontlastingsmonsters genomen bij 199 kinderen met ALL, zowel aan t begin van de behandeling als na 3 kuren chemotherapie. De samenstelling van de ontlasting werd onderzocht middels DNA analyse, om zo de samenstelling te bepalen.

 

“Een ‘gewone’ infectie kan kinderen met leukemie al fataal worden.”

 

Uit de resultaten kwam naar voren dat de diversiteit in darmbacteriesamenstelling (microbioom) significant minder werd na het starten van de chemotherapie. Met name Bacteriodetes verminderden significant in aantal, terwijl de verschillende Clostridium-stammen en verscheidene Streptococcen toenamen in aantal. Kinderen die bij aanvang meer proteobacteriën hadden leken vaker neutropene koorts te ontwikkelen. Neutropene koorts is het moment dat de afweer vrijwel geheel op z’n gat staat en er vrijwel geen witte bloedcellen meer detecteerbaar zijn. Als er specifiek werd gekeken naar de darmbacterie-samenstelling tijdens chemotherapie dan leken met name de hoeveelheid Enterococcen de kans op neutropene koorts te voorspellen, terwijl het aantal Streptococcen sterker gerelateerd waren aan infectieuze diarree.

 

Wat betekenen deze resultaten?

Concluderend kan dus worden gezegd dat de darmbacteriesamenstelling een essentiële rol speelt bij het ontwikkelen van infecties tijdens chemotherapie bij kinderen met ALL. Wellicht kan ondersteuning van de darmflora helpen in het voorkomen van infecties op het moment dat de eigen afweer uitgeschakeld is door chemotherapie.

 

Bron: Hakim H, et al. Gut Microbiome Composition Predicts Infection Risk during Chemotherapy in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. Clin Infect Dis. 3 March 2018.

 

Meer over chemotherapie en de darmen>