Darmflora

Bacteriën tegen depressie

Darmbacteriën (microbiota) spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen hersenen en darmen, de zogenaamde hersen-darm-as. Zodoende is een dysbalans in bacteriesamenstelling in de darmen geassocieerd met neuropsychiatrische stoornissen, zoals autisme, angststoornis en depressie. De afgelopen jaren is veel onderzoek naar gedaan deze relatie, in het specifiek bij mensen met depressieve gevoelens. De resultaten van deze klinische studies zijn recentelijk gebundeld en beschreven in het overzichtsartikel ‘The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review’. De auteurs hebben hier in het bijzonder gekeken naar de effecten van probiotica tegen depressieve gevoelens bij mensen.

Er wordt gedacht dat mensen met een depressie mogelijk een andere bacteriesamenstelling hebben dan mensen zonder depressie. De gedachte is dat probiotica, bestaande uit ‘gunstige bacteriën’, depressieve klachten van patiënten kan verminderen door de bacteriesamenstelling te verbeteren.

In het artikel hebben de auteurs uitkomsten van tien klinische studies met elkaar vergeleken. De meeste studies concludeerden dat probiotica kunnen helpen bij het verminderen van depressieve gevoelens. Het lastige bij het vergelijken van de studies met elkaar was dat de studies verschillende bacteriestammen in verschillende doseringen gebruikten en dat de duur van behandeling vaak verschilde. Daarom concluderen ze dat probiotica mogelijk effectief kunnen zijn bij het verbeteren van gevoelens, maar dat dit wel verder onderbouwd moet worden met nieuwe dubbel blind gerandomiseerde klinische studies nodig zijn om harde conclusies te trekken.

 

Bron: The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic reviewWallace, C. J., & Milev, R. (2017). . Annals of general psychiatry16(1), 14.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief >