darmkanker

Beschermende werking van aspirine op darmkanker afhankelijk van genmutatie

Darmtumoren met een gemuteerd BRAF-gen zijn waarschijnlijk minder gevoelig voor de beschermende werking van aspirine.

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat dagelijkse inname van aspirine beschermend werkt tegen de ontwikkeling op darmkanker. Het huidig onderzoek nuanceert deze uitkomsten, hieruit blijkt dat bepaalde genmutaties van invloed zijn op de werking van aspirine.

Onderzoekers uit Boston (VS) verzamelden gegevens over het aspirinegebruik van bijna 128.000 mensen. Uit deze gegevens bleek dat normaal gebruik van aspirine (>2/week) leidde tot 27% minder kans op niet-BRAF-gemuteerde colorectale tumoren. Bij gebruik van meer dan veertien tabletten per week verminderde de kans zelfs met 57%. BRAF-gemuteerde tumoren daarentegen bleken niet gevoelig te zijn voor aspirine.

Deze uitkomsten wijzen er volgens de onderzoekers op dat BRAF-gemuteerde colontumorcellen mogelijk minder gevoelig zijn voor de werking van aspirine. Het beschermende effect van aspirine is niet aangetoond als darmkanker zich al heeft ontwikkeld.

 

Note: Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: Nishihara R, Lochhead P, Kuchiba A, et al. Aspirin Use and Risk of Colorectal Cancer According to BRAF Mutation Status. JAMA, 2013; 309 (24): 2563-2571 DOI: 10.1001/jama.2013.6599 & Pasche B. Differential Effects of Aspirin Before and After Diagnosis of Colorectal Cancer. JAMA, 2013; 309 (24): 2598-2599 DOI: 10.1001/jama.2013.6600